[if-insta-text]Kakarampa lang nila from a wedding today then wash agad pagkauwi kasi rarampa na naman sila bukas.. Di baleng mapudpod mga brushes kakalaba basta lagi malinis for every client. Tama?