Ang tagumpay ng graduate ay tagumpay ng magulang din! 🙂